Obligacje uważane są za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania, dlatego są często polecane początkującym inwestorom. Rynek finansowy daje w tym zakresie duży wybór. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe. Co warto wiedzieć na ich temat?

Czym są obligacje skarbowe?

Jak wyjaśniają doradcy z domu maklerskiego Prosper Capital, obligacje skarbowe są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez rząd – a konkretnie przez Ministra Finansów. Z tytułu emisji tego typu dokumentów wynikają pewne zobowiązania – Skarb Państwa odpowiada za nie całym swoim majątkiem. Skutki tej odpowiedzialności finansowej ujęte są w ustawie budżetowej. Przychody, które zostały uzyskane ze sprzedaży obligacji skarbowych, są przeznaczane na pokrycie deficytu budżetu państwa. Polskie obligacje skarbowe dzielą się na hurtowe i detaliczne. Obligacje detaliczne zwane także oszczędnościowymi są oferowane przede wszystkim osobom fizycznym. Z kolei oferta z zakresu obligacji hurtowych jest skierowana nie tylko do osób fizycznych, ale też do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Jakie zalety mają obligacje skarbowe?

Jedną z największych zalet omawianych papierów wartościowych jest duża dostępność –  dystrybucja obligacji odbywa się różnymi kanałami, ich zakup nie jest problemem. Wyróżniają się stosunkowo prostą strukturą, dzięki czemu inwestować w nie mogą osoby nieposiadające rozległej wiedzy z dziedziny finansów. Poza tym w porównaniu z innymi obligacjami ryzyko utraty pieniędzy jest w tym przypadku znacznie niższe. Zasady zakupu obligacji skarbowych są jasne i przejrzyste.

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe?

O opłacalności inwestowania w obligacje skarbowe każdy musi sam zadecydować. Rozważając skorzystanie z tej formy inwestowania pieniędzy, trzeba brać poprawkę na rozmaite czynniki takie jak m.in. ogólna sytuacja gospodarcza w kraju czy poziom inflacji. Należy też pamiętać o tym, że takie inwestycje zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem.