Firmy, które planują eksport lub import towarów z Chin, powinny w pierwszym kroku pamiętać o rejestracji swojego znaku towarowego. Zastrzeżenie praw ochronnych do własnej marki to bowiem formalność, o którą należy zadbać najlepiej jeszcze przed faktycznym nawiązaniem współpracy z chińskimi kontrahentami. Dowiedz się, jak profesjonalnie zarejestrować znak towarowy i skutecznie zabezpieczyć swoje interesy na rynku chińskim!

Znak towarowy – jaką funkcję pełni?

Zanim jednak dowiesz się jak profesjonalnie zarejestrować znak towarowy, przedstawiamy funkcje znaków towarowych. Znak towarowy to szczególny rodzaj praw własności intelektualnej. W Państwie Środka może on mieć różnorodną postać. Poszczególne firmy mają bowiem prawo rejestrować swoje znaki towarowe w formie m.in. słowa, frazy, symbolu czy grafiki, a nawet dźwięku. Podstawową funkcją znak towarowego jest identyfikowanie produków i usług będących własnością jednego przedsiębiorcy i odróżnianie ich od pozostałych towarów produkowanych przez inne firmy. W dzisiejszych realiach rynkowych można ponadto zauważyć, że marka przedsiębiorcy w sposób znaczący decyduje o prestiżu i wartości firmy. Dlatego rejestracja znaku towarowego okazuje się mieć kluczowe znaczenie w momencie ekspansji przedsiębiorstwa na nowy rynek – zwłaszcza tak konkurencyjny jak Chiny.

Dlaczego rejestracja znaku towarowego w Chinach jest tak ważna?

Przedsiębiorcy, którzy rozważają wymianę handlową z Chinami, powinni możliwie najszybciej zgłosić swoją markę do ochrony w tamtejszym urzędzie patentowym. Rejestracja znaku towarowego w Chinach to w tym przypadku kluczowa formalność szczególnie z uwagi na liczne naruszenia praw do znaków, które wciąż występują na gigantycznym rynku chińskim. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że w Chinach funkcjonuje tzw. zasada first-to file. W praktycznym zastosowaniu oznacza to, że prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym nabywa ta osoba, która zgłosi go do rejestracji w pierwszej kolejności. Dlatego zaleca się dopełnienie tego obowiązku najlepiej już na etapie planowania inwestycji z chińskimi partnerami. Otrzymany wówczas certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach, wydany przez lokalny China Trademark Office, stanowi bowiem poświadczenie, że dana firma jest prawowitym właścicielem marki i sprawuje całkowitą kontrolę nad dystrybucją towarów oznaczonych jej logo.

Planujesz współpracę z chińskimi kontrahentami? Dowiedz się, jak profesjonalnie zarejestrować znak towarowy!

Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach trwa co najmniej kilka miesięcy, dlatego warto rozpocząć go jeszcze przed faktycznym podjęciem współpracy z chińskimi partnerami. Aby zgłosić swój znak do ochrony w Państwie Środka, przedsiębiorca powinien w pierwszym kroku skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Pośrednictwo specjalisty okazuje się bowiem niezbędne do pomyślnej rejestracji znaku towarowego w Chinach, ponieważ tamtejsze urzędy nie dopuszczają możliwości przedłożenia wniosku o ochronę znaku samodzielnie. Specjalista zajmie się nie tylko przygotowaniem wniosku i komunikacją z chińskimi urzędami, ale również pomoże ustalić prawidłowe klasy i podklasy produktów lub usług, które dana firma chce zgłosić do ochrony w Chinach.

Dalsza procedura rejestracji znaku towarowego przebiega w następujący sposób:

  • po ok. 4 tygodniach od dnia złożenia wniosku w chińskim urzędzie firma otrzymuje numer rejestru przypisany do konkretnego znaku towarowego;
  • w ciągu 3-4 miesięcy urząd wystosowuje wstępną decyzję w sprawie rejestracji znaku towarowego w Chinach. Możliwe są dwie sytuacje: urząd wstępnie zaakceptuje wniosek, czemu towarzyszyć będzie publikacja tej informacji w ogólnodostępnym newsletterze, albo go odrzuci – wówczas firma ma prawo do odwołania się od tej decyzji (w ramach osobnej procedury);
  • po 3 miesiącach od daty publikacji decyzji, jeśli nikt nie wniósł sprzeciwu, urząd wydaje postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach.

Warto wiedzieć, że rejestracja znaku w Państwie Środka jest ważna przez 10 lat od momentu rejestracji. Po upływie tego czasu przedsiębiorstwo może ponownie wnioskować o przedłużenie praw ochronnych do swojej marki o kolejną dekadę. Stosowny wniosek należy złożyć co najmniej 6 miesięcy przed końcem ważności certyfikatu rejestracji.