Koszty uzyskania przychodów to koszty, które obniżają wysokość podatku dochodowego w firmie. Muszą być powiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, a także nie mieć znamion wydatku osobistego. Wśród nich możemy wyróżnić koszty pośrednie i bezpośrednie. Czym one są?

Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu

Są to koszty, które bezpośrednio związane są z przychodami firmy. Ich wysokość determinuje wysokość sprzedawanych produktów i usług, a związek między przychodem, a kosztem jest jasno widoczny.

Do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów zaliczymy koszty:

 • zakupu materiałów i towarów do dalszej odsprzedaży;
 • transportu;
 • związane z zakupem specjalistycznego oprogramowania, które wpływa na pracę na produkcji;
 • maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • usług podwykonawców;
 • wynagrodzeń bezpośrednich np. pracowników produkcyjnych.

Pośrednie koszty uzyskania przychodu

W przypadku kosztów pośrednich na pierwszy rzut oka nie da się wskazać ich związku z uzyskiwanymi przychodami. Nadal jednak muszą one spełniać wszystkie przesłanki dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Te koszty nie mają jednak związku z produkcją.

Zaliczymy do nich koszty

 • księgowości;
 • poniesione na zakup środków czystości oraz artykułów spożywczych dla pracowników, np. herbata, kawa;
 • sprzętu komputerowego;
 • artykułów biurowych;
 • Internetu i abonamentu telefonicznego;
 • odzieży reklamowej.

Dokumentacja kosztów uzyskania przychodów

Niezależnie od rodzaju koszty muszą zostać udokumentowane fakturą lub rachunkiem. Ich ewidencję należy prowadzić w programie księgowym. Ważne jest również to, aby w przypadku ewentualnej kontroli umieć wskazać związek między kosztem, a przychodem – jeśli zajdzie taka konieczność.